K d e  m ě  n a j d e t e

Bc. IVA KAVICKÁ

Zdravotní středisko Kovona, 1. Patro

Havířská 1821/51b

735 06 Karviná - Nové Město

Telefon: +420 605 937 944

E-mail: iva@studio-ivka.cz